MBT Mühendislik

MBT Mühendislik
MBT Mühendislik

MBT Mühendislik

MBT Mühendislik 2014 yılında asansör muayene hizmeti ana hizmet olmak üzere kurulmuştur. Daha sonra bünyesine kattığı mühendis ve kalifiye ekip üyeleri ile A tipi akredite olmuş kuruluş olmak için büyük emek ve gayret içerisinde olan firmamız asansör muayene konusunda da güvenilir bir kuruluş olmak için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ
Şirketimiz TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” Standardı’nın “A Tipi Muayene Kuruluşları” için gerektirdiği ölçüde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uygun olarak çalışır.
Bu doğrultuda;

– Muayene Kuruluşumuz konunun taraflarından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir.
– Muayene Kuruluşumuz ortakları ve üst yöneticileri (Genel Müdür), muayene kuruluşunun bağımsızlık ve tarafsızlığıyla çelişecek şekilde (muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumdaki) ayrı tüzel kişiliklerle bağlantılı olmayacaktır.
– Tarafsızlık ilkesiyle çelişme şüphesi bulunan faaliyetlerin yürütülmesi (Örn. iş güvenliği danışmanlığı ve uzmanlığı gibi) durumunda bu faaliyetlerin yürütüldüğü şirketlerle Muayene Kuruluşu’muzun ortak müşteri portföyünün olmaması için önlem alınacaktır. Bu amaçla işleyen bir kontrol sistemi kurulacaktır.
– Muayene kuruluşu ile firma ortaklarının söz sahibi olduğu diğer tüzel kişilik arasında muayene sonuçlarını etkileyebilecek taahhütler bulunmayacak, ortak personel bulunmayacaktır.
– Personelin de, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde seçilerek çalışması sağlanacaktır.
– Üst yönetim personelin gerçekleştirdiği muayene ölçüm ve kontrollerinde bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük gibi ifadelerle çelişecek baskı ve uygulamalarda bulunmayacaktır.

ANA POLİTİKALARIMIZ (Kalite Politikamız)
5.1 Amaç
Ana politikalarımızın belirlenmesinin amacı; Firma yönetiminin faaliyet alanındaki konular hakkında izlediği yol ya da yöntem ile vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirilmeye çalışılan yöntemleri ya da stratejileri açıklamaktır.
Ana politikalar her yıl Üst Yönetim tarafından gözden geçirilmektedir ve gerekli görüldüğü takdirde düzeltmeler yapılmaktadır. Ana Politikalarımız aynı zamanda Kalite Politikamız’ dır.

• Kalite Yönetimi; Müşterilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği alanında talep ettikleri hizmet alımlarını, ulusal ve/veya uluslararası standartlara, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek. Hizmet kalite standardımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek üzere taahhüt vermektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

• Sistemlerin Yönetimi; Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

• Tedarik Yönetimi; Firmamızın akreditasyon kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ
6.1 Amaç
• İlke ve Değerlerimizi belirlenmenin amacı;
Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerimizin üzerine dayandırılan anlayış ve beklentilerimizi tanımlanmasıdır.

İlke ve Değerlerimiz…

• Evrensel ahlaki değerler (Saygı, Sevgi, Güven, Dürüstlük, Sabır, Adalet, Anlayış ve Hoşgörü, … vb.) konusunda tutarlı davranırız.

• Rekabet güçümüzüm kaynağı çalışanlarımızdır.

• Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluştururuz.

• Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız.

• Oluşturduğumuz projeleri zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.

• Sürdürülerilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz.• Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevlerimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz.
• Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.

Hizmetler:

Periyodik Muayene

Adres:

İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. 36005 Nolu Sok. Tersan İş Mrk. Kat:2 No:8 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 215 3371
E-Posta: info@mbtmuhendislik.com.tr
Web: mbtmuhendislik.com.tr

Harita:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir