Periyodik Kontrol Nedir

periyodik kontrol nedir
Periyodik kontrol nedir

Periyodik Kontrol Nedir?

Günümüzde artık yasaların gereklerini yerine getiren işletmelerin hem yasal yükümlüklerini yerine getirmesiyle birlikte işçilerine daha iyi çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. İşçi sağlığı ve güvenliği özellikle gelişmiş ülkelerde çok iyi derecede uygulanan ve standartları gözetilen bir uygulamadır. Yasalar tarafından korunan işletmeler ve işçilerin karşılıklı olarak daha iyi şartlarda çalışmaları için uygulama ve güvenlik politikalarını içerir. İşçinin sağlığının iyi olması ve daha iyi çalışma şartlarına sahip olmasıyla hem daha iyi çalışma performansı getirmesine hem de fabrika ve endüstriyel alanlardaki verimliliği artırmaktadır. Öte yandan pek çok işletmenin de gündeminde olan ve standart bir hale gelen periyodik kontrol ise işçi sağlığı ve güvenliği konularında oldukça önemli bir prosedürdür.

Periyodik bir şekilde ilerleyen bu kontroller neticesinde yapılan işlemler genel olarak aletlerin, techizatların, makinelerin ve ortamın denetlenmesi ve gerekli muayenelerin yapılmasını kapsamaktadır. Periyodik olmasından ötürü de her yıl en az bir kere yapılması zorunludur. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği kanunu içerisinde bulunan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile bu husus kanuların güvencesi altına alınmıştır. Rahatlıkla uygulama alanı bulan bu yönetmelik sayesinde işçi sağlığı ve güvenliği için periyodik kontroller zorunlu bir hale geldi. Hem ulusal hem de uluslararası standartlara göre yapılan bu kontroller neticesinde tüm sorunlar düzeltilerek eskiden olduğu şekle getirilir. Muayene edilen parçalar ve ekipmanları en iyi şekilde kullanmak için de pek çok prosedür uygulanmıştır. Cezai yaptırımlar da bu yönetmeliğin uygulanmaması durumunda direkt olarak uygulanır.

Periyodik kontrollerin önemi özellikle işverenin işyerinde işçilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu olmasıdır. Çalışanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olunmadığı takdirde cezai yaptırımlar ve hapis cezalarıyla karşılaşmak mümkündür. Cihazların kullanımlarında güvenlik sağlanmadığı takdirde çalışma ortamının iyileştirilmesinin bir anlamı da olmamaktadır. Akreditasyon ise çalışmalar sonucunda düzenlenen ve yapılan değişikliklerin bir teyit belgesi mahiyetinde olmasıyla, güvenilirliğini ve geçerliliğini destekleyen kalite altyapısıdır. Akreditasyon hem belgelendirme hem de yasal zorunluluğu kanıtlama anlamında oldukça önemlidir. Yeterliliği belirleyen bu standartlar ISO/IEC 17020 belgesi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Herhangi bir şekilde eksiklik ve sorun bulunması halinde derhal gerekli düzenlemeler yapılmalı ve bunlar yapıldıktan sonra işlerliği sağlanmalıdır. İşlerliği tekrar sağlandıktan sonra ek bir muayene daha yapılmalı ve sorunun giderildiğinden emin olunmalıdır. Periyodik kontrol nedir sorusuna cevap olarak özellikle bu açılardan sürekli denetim yapılmasını gerektiren bir iş olmaktadır.

Periyodik Kontrollerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Periyodik Kontrollerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Periyodik Kontrollerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Direkt olarak kanunların ve yönetmeliklerin dikkatlice incelenmesini ve bu yapılacak düzenlemelerin bu kanunlarla birlikte akreditasyon standartlarına ve uluslararası standarta uygun olup olmadığı denetlenmelidir. Dikkat edilecek bir diğer nokta da eksik bulunan cihazlar ve makinelerin herhangi bir işçi tarafından kullanılmamasıdır. Periyodik kontrol yapacak firmaların aynı şekilde yasal zorunluluklara tabi olması ve lisanslarının tam ve eksiksiz olması gereklidir.

Periyodik Kontrolleri Neleri Kapsar?

Periyodik Kontrolleri Neleri Kapsar
Periyodik Kontrolleri Neleri Kapsar

Genel olarak basınçlı kaplar, kaldırma ve iletim elemanları, tesisatlar ve ortam ölçümlerini kapsamaktadır. Özellikle bunların içerisinde de pek çok parçaya ayrılan kapsam alanları vardır:

Basınçlı kaplar: Kalorifer kazanları, kızgın su kazanları, buhar kazanları, hava tankları, kompresörler

Kaldırma ve iletim elemanları: Vinçler, mobil vinçler, caraskal, araç kaldırma lifti, transpaletler

Tesisatlar: yangın, havalandırma, elektrik, aydınlatma, topraklama ölçümü

Ortam ölçümleri: Gürültü seviyesi, toz seviyesi, aydınlatma, termal kontroller

Periyodik kontrol nedir denildiğinde bu kapsamlarda yapılan kontroller ve muayenelerde en iyi şekilde sonuç için işini bilen ve yapımında uzman firmaların yaptığı kontrol hizmetleri akıllara gelmelidir.

Kaynak: periyodikkontrol.org

 

 

3 Yorumlar

  1. Avatar

    Periyodik muayene ve kontrol sektörü ile alakalı güzel bir platform olmuş. Blog makaleleri de oldukça faydalı. Firmamızı nereden ekleyebiliriz?
    Şimdiden teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir