Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik kontrol genel olarak işletmelerin yapması gereken muayeneleri ve çözmesi gereken problemleri çözen önemli bir işlemdir. Yasalar tarafından zorunludur ve yapılmadığı takdirde hem can ve mal kayıplarına sebebiyet verir hem de işverene hapis cezaları gelebilmektedir. Tüm bunları bertaraf etmek ve bu tarz sorunlar yaşamamak adına periyodik kontrol muayeneleri çok önemlidir. Özellikle ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği alanında pek çok yasa çıkmıştır ve bu yasaların periyodik kontrol yönetmeliği içerisinde aletlerin bakım ve kontrollerinin yapılması da vardır. Bu şekilde yapılan tüm muayeneler ve kontroller neticesinde akreditasyona uygun bir şekilde işlemler gerçekleştirilir. Şirketlerin, fabrikaların ve işletmelerin önemle üzerinde durması gereken konuların başında can ve mal kaybının önlenmesidir.

İşçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için uygulamaya konan “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” önemli bir atılım olmuştur. Böylelikle işçilerin hem güvenliği sağlanmış hem de işverenler tarafından oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmıştır. Ülkemizde pek çok firmanın bu şekilde önlemleri almaması sebebiyle cezai yaptırımlar aldığı bilinmektedir. Ayrıca pek çok işçi ölümlerinin de yaşanması bu kanunun çok daha sıkı bir şekilde yapılmasını gerektirmiştir.

Özellikle işçi sağlığı ve güvenliği kursu alan pek çok kişi fabrikalarda ve firmalarda görevlendirilmiştir. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu içerisinde bulunan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” direkt olarak periyodik kontrolü işaret eden yönetmelik olmaktadır. Periyodik kontrol yönetmeliği içerisindeki periyodik kontrol kriterleri direkt olarak ulusal ve uluslararası standartları ve akreditasyonları karşılamaktadır. Bu yönetmelik ve kanunun uygulaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri arasında yer almaktadır.

Yönetmelik içerisindeki 5. Madde’de

  1. a) “İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.”
  2. b) “İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.”
  3. c) “İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.”

maddeleri direkt olarak işvereni bağlamaktadır. İşveren bu önlemleri sağlamadığı müddetçe ceza alma durumuna düşecektir.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği nedir

Periyodik kontrol için gereken “İş ekipmanının kontrolü” de 7. Maddede açıkça anlatılmaktadır:

  1. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
  2. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

  1. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

Böylelikle yönetmelikte de görüldüğü üzere periyodik kontroller direkt olarak kanun içerisinde geçmektedir. Uygulanması bakımından “TÜRKAK Akreditasyonlu A Sınıfı Muayene” veren firmalara gidilerek fabrikanızın, endüstrinizin veya atölyenizin muayenesini hızlı bir biçimde yaptırabilirsiniz. Yaptırılması gerekenler yapıldıktan sonra da akreditasyon kurallarına uygun olarak raporlar hazırlanarak yasalara uygun bir şekilde gerekli mercilere iletilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir